Karlshamns Konstförening

Vi arbetar med att uppdatera vår webbplats och är snart tillbaka med en ny hemsida. Tills vidare når du oss på mail och du finner även kontaktuppgifter till våra styrelsemedlemmar nedan.

Besök oss även på:


Styrelse

Steen Agergaard Jensen

Ordförande

0708-13 38 10

Mail

Catarina Henriksson

Vice ordförande

070-939 02 00

Mail

Sten-Evert Lundberg

Sekreterare

073-732 36 74
0454-58 90 18

Mail

Alf Levin

Kassör

070-661 53 99

Mail

Gideon Johansson

Ledamot

0454-158 47
0703-48 90 92

Mail

Lillemor Holmqvist

Ledamot

070-214 65 48

Mail

Margareta Carl-Jadesjö

Ledamot

070-684 59 40

Mail

Gunnar Pettersson

Ledamot

070-843 04 68

Mail

Anita Larsson

Ledamot

070-391 90 57

Mail

Christina Almfeldt

Ledamot

070-860 66 77

Mail

Lillemor Bengtsson

Ledamot

070-931 05 69

Mail


Karlshamns Konstförening, Vinkelgatan 7 Karlshamn